co-ghop-vanh-ghop_18
co-ghop-vanh-ghop_18

Cổ góp / Vành trượt tiếp điện MS18