co-ghop-vanh-ghop_13
co-ghop-vanh-ghop_13BEST 140- 5P Model (1)

Cổ góp / Vành trượt tiếp điện MS13