co-ghop-vanh-ghop_04
co-ghop-vanh-ghop_04

Cổ góp / Vành trượt tiếp điện MS04