co-ghop-vanh-ghop_17
co-ghop-vanh-ghop_17

Cổ góp / Vành trượt tiếp điện 10 rãnh