co-ghop-vanh-ghop_06
co-ghop-vanh-ghop_06

Cổ góp / Vành trượt tiếp điện MS06