co-ghop-vanh-ghop_15
co-ghop-vanh-ghop_15

Cổ góp / Vành trượt tiếp điện MS15