co-ghop-vanh-ghop_14
co-ghop-vanh-ghop_14

Cổ góp / Vành trượt tiếp điện MS14