co-ghop-vanh-ghop_07
co-ghop-vanh-ghop_07

Cổ góp / Vành trượt tiếp điện MS07