co-ghop-vanh-ghop_09
co-ghop-vanh-ghop_09

Cổ góp / Vành trượt tiếp điện MS09