4A
T3A4A1aa2AA

Chổi than T3A dùng trong nhà máy Nhiệt điện

Mô tả sản phẩm

Chổi than T3A dùng cho máy phát 540MW