6 ping Holder
6 ping Holder

Giá đỡ chổi than nhà máy Nhiệt điện

Mô tả sản phẩm

Giá đỡ chổi than dùng cho máy phát điện 540MW trong nhà máy nhiệt điện