co-ghop-vanh-ghop_16
co-ghop-vanh-ghop_16

Cổ góp / Vành trượt tiếp điện MS16