Vong-dem-graphite
Vong-dem-graphite

Vòng đệm Graphite

Mô tả sản phẩm

Vòng đệm Graphite dùng cho nhà máy Bao bì