Lo-xo-1
Lo xoLo-xo-1

Lò xo lá

Mô tả sản phẩm

Lò xo dùng trong nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện