20191202_220200
20171114_09293020191202_22020020191202_220243Be mat co gop20191202_22020020191202_220243Be mat co gop20171114_092930

Cổ góp máy đóng bao HAVER 16 vành trượt

Mô tả sản phẩm

Cổ góp 16 vành trượt, kích thước: 150/90x330mm, bao gồm 12 vành điều khiển và 4 vành động lực, vành trượt bằng đồng, vật liệu cách điện bằng Phíp thủy tinh.