Choi than BEST 2378_KT 40x32x60mm
Choi than BEST 2378_KT 40x32x60mmChoi than BEST 2378_KT 40x32x60mm_2Choi than BEST 2378_KT 40x32x60mm_3Choi than BEST 2378_KT 40x32x60mm_4

Chổi than đồng kích thước 40x32x60mm dùng cho động cơ 6Kv nhà máy xi măng

Mô tả sản phẩm

Chổi than đồng, kích thước 40x32x60mm, mã BEST 2378 dùng cho động 6Kv dùng trong dây chuyền sản xuất xi măng