co-ghop-vanh-ghop_22
co-ghop-vanh-ghop_22

Cổ góp / Vành trượt tiếp điện MS22