co-ghop-vanh-ghop_11
co-ghop-vanh-ghop_11

Cổ góp / Vành trượt tiếp điện MS11