co-ghop-vanh-ghop_10
co-ghop-vanh-ghop_10

Cổ góp / Vành trượt tiếp điện MS10