co-ghop-vanh-ghop_05
co-ghop-vanh-ghop_05

Cổ góp / Vành trượt tiếp điện MS05